March 12, 2019

不幸地遭遇一個不能承受的壓力之後,動物或人的情緒,其實真的可以在一瞬間就崩潰。

這無關你想不想得開,亦無關狗狗服不服從的問題。崩潰就是崩潰,就是壓力焦慮破錶的後果。

比較健全的人或狗狗,在崩潰後往往能漸漸自行恢復 (Spontanous Recovery),...

August 19, 2018

呢個我諗都係好多人想問,好多人已經上網問左,或大部份搵我做訓練既主人一開始都好急問既問題。

不要問「我應該點樣制止佢吠」﹑「我應該點樣停止佢惡」,試著問「佢點解會吠」或「佢點解要咬人」。

撇除特登教到佢吠或咬人既情況,好大部份既吠叫或攻擊都係反映情緒既行為。...

August 7, 2018

諗左好耐,都係決定寫少少野。畢竟自己曾經係呢個專業,而且同我而家既專業都可以有關。

(人段)

今日有一個非常唔好既消息,願往者安息。不過一位名人既一跳,亦都可能係一個令大家反思既機會。

精神類疾病,係亞洲地區往往都因文化同傳統同各種原因,都令病者受到唔同種類既...

June 28, 2018

創傷後壓力症候群 (Post Traumatic Stress Disorder, PTSD) 應該不少的朋友也有聽過吧,大約也是知道是因為一些巨大心理創傷後的後遺症。在人類之間極為普遍,但其實動物也會有的,這篇主要集中在講犬隻。

我們先來大約看看心理學疾...

Please reload

Recent Posts

August 7, 2018

August 7, 2018

August 7, 2018

Please reload

Archive