March 12, 2020

最近一直想寫少少同犬隻行為或訓練相關既野,不過一直都無乜靈感唔知寫乜好。因為有客人問野,咁就有喇,亦都係一個好耐之前已經想分享﹑但拖拖下就無左件事又唔記得左既話題…… 就係:我黎緊準備搬屋,我可以為狗狗點樣作預備?

好多人都會用人既角度去諗,我而家搬大屋喇...

March 12, 2019

不幸地遭遇一個不能承受的壓力之後,動物或人的情緒,其實真的可以在一瞬間就崩潰。

這無關你想不想得開,亦無關狗狗服不服從的問題。崩潰就是崩潰,就是壓力焦慮破錶的後果。

比較健全的人或狗狗,在崩潰後往往能漸漸自行恢復 (Spontanous Recovery),...

August 19, 2018

呢個我諗都係好多人想問,好多人已經上網問左,或大部份搵我做訓練既主人一開始都好急問既問題。

不要問「我應該點樣制止佢吠」﹑「我應該點樣停止佢惡」,試著問「佢點解會吠」或「佢點解要咬人」。

撇除特登教到佢吠或咬人既情況,好大部份既吠叫或攻擊都係反映情緒既行為。...

August 7, 2018

諗左好耐,都係決定寫少少野。畢竟自己曾經係呢個專業,而且同我而家既專業都可以有關。

(人段)

今日有一個非常唔好既消息,願往者安息。不過一位名人既一跳,亦都可能係一個令大家反思既機會。

精神類疾病,係亞洲地區往往都因文化同傳統同各種原因,都令病者受到唔同種類既...

August 7, 2018

行為改變訓練要成功,基本上一定係要環境管理配合訓練去進行,特別係攻擊行為。只係單靠管理或訓練,比你做到一半效果已經好叻了。有班人會恥笑做管理控制係斬腳趾避沙蟲,唔敢直接面對個問題,去逃避。逃避雖可恥但有用OK?

羅馬唔係一天建成的,而所有行為改變既學習都唔...

June 28, 2018

創傷後壓力症候群 (Post Traumatic Stress Disorder, PTSD) 應該不少的朋友也有聽過吧,大約也是知道是因為一些巨大心理創傷後的後遺症。在人類之間極為普遍,但其實動物也會有的,這篇主要集中在講犬隻。

我們先來大約看看心理學疾...

June 21, 2018

上一篇有提及過犬隻攻擊的原因,絕絕絕大部份都是源於不安焦慮與驚慌。那餘下的部份呢?今次同樣因為香港只有極少數人能接觸和管有格鬥犬隻,所以被繁殖出來的鬥犬格鬥基因和行為就不談了。

一般狗不論友好或敵對,都會視人類和其他狗隻為社會刺激 (social stim...

December 10, 2017

一隻狗點解有時會對一樣野緊張,有時又唔會呢?呢樣野就叫做 threshold,即係一個門檻。整體壓力有時未達標,狗仔就係非常ok的。但當壓力去到一個位,甚至超標,佢就會作出相對既反應。

以今日影相既狗狗為例,佢頭一小時都非常好,可以比我呢個陌生人摸同抱,但...

December 8, 2017


人有強迫症,狗都有 (Canine Compulsive Disorder, CCD) 。相比起分離焦慮,犬隻強迫症更加不為香港狗主所熟悉,更加值得推,所以大家可以幫手分享就更佳了。

狗既強迫症同人非常類似,都係一樣控制唔到自己不停重覆一個行為。一般...