March 12, 2020

最近一直想寫少少同犬隻行為或訓練相關既野,不過一直都無乜靈感唔知寫乜好。因為有客人問野,咁就有喇,亦都係一個好耐之前已經想分享﹑但拖拖下就無左件事又唔記得左既話題…… 就係:我黎緊準備搬屋,我可以為狗狗點樣作預備?

好多人都會用人既角度去諗,我而家搬大屋喇...

March 12, 2019

不幸地遭遇一個不能承受的壓力之後,動物或人的情緒,其實真的可以在一瞬間就崩潰。

這無關你想不想得開,亦無關狗狗服不服從的問題。崩潰就是崩潰,就是壓力焦慮破錶的後果。

比較健全的人或狗狗,在崩潰後往往能漸漸自行恢復 (Spontanous Recovery),...

August 19, 2018

呢個我諗都係好多人想問,好多人已經上網問左,或大部份搵我做訓練既主人一開始都好急問既問題。

不要問「我應該點樣制止佢吠」﹑「我應該點樣停止佢惡」,試著問「佢點解會吠」或「佢點解要咬人」。

撇除特登教到佢吠或咬人既情況,好大部份既吠叫或攻擊都係反映情緒既行為。...

August 7, 2018

諗左好耐,都係決定寫少少野。畢竟自己曾經係呢個專業,而且同我而家既專業都可以有關。

(人段)

今日有一個非常唔好既消息,願往者安息。不過一位名人既一跳,亦都可能係一個令大家反思既機會。

精神類疾病,係亞洲地區往往都因文化同傳統同各種原因,都令病者受到唔同種類既...

August 7, 2018

行為改變訓練要成功,基本上一定係要環境管理配合訓練去進行,特別係攻擊行為。只係單靠管理或訓練,比你做到一半效果已經好叻了。有班人會恥笑做管理控制係斬腳趾避沙蟲,唔敢直接面對個問題,去逃避。逃避雖可恥但有用OK?

羅馬唔係一天建成的,而所有行為改變既學習都唔...

December 8, 2017

之前4篇短 post 大約講左一隻有分離焦慮傾向﹑甚至係有輕微分離焦慮症既狗仔大約會有既表現。今次就會講多少少,無論係高中低程度都有機會有既情況。

有無人屋企既狗仔會係你每一日出門之前,都會突然變得緊張﹑痴身﹑吠﹑亂轉圈﹑甚至利用攻擊去阻止你出門?

...

December 8, 2017

有無人既狗平時識得去廁所完全無問題,但人一出左街返來就見佢屙到亂晒龍?呢個都係其中一個值得留意既野,亦係好多分離焦慮狗狗常見既情況。

有唔少主人都停留係一個比較傳統或擬人既諗法:「佢肯定係怪我地出左街唔理佢,特登亂咁屙想激死我地。」狗其實係好聰明,但絕...

December 8, 2017

狗仔吠叫可以有好多原因。如果有人係屋企果陣,佢都會不停吠,咁就可能係 demand barking﹑或門口有人行過﹑或門口有野令佢緊張想吠走佢之類。

不過,當無人係屋企果陣先會吠,間中可能又會有狼嚎咁既聲,咁就要留意了。中等到嚴重分離焦慮症既狗仔,可能...